Bambusowa szczotka z włosiem z włókna kokosowego

7.49 

SKU: DA27315 Kategoria:

Opis

Bam­bu­so­wa szczot­ka z wło­siem z włók­na koko­so­we­go, do czysz­cze­nia i sprzątania.Długość 23 cm, część z włók­nem ok. 9 x 7,5 cm.

Bam­bu­so­we szczot­ki z natu­ral­nym wło­siem nada­ją się nie tyl­ko do mycia naczyń czy warzyw, ale uła­twią też utrzy­ma­nie całe­go domu.

 

Wyko­rzy­stasz do mycia warzyw (ziem­nia­ków, mar­chwii,…), ale tak­że do brud­nych naczyń, przy­pa­lo­nych garn­ków, zaschnię­tych zabru­dzeń w kuch­ni i innych miej­scach w domu.