Organizer kosmetyczny BEAUTY WHITE z mocnego plastiku

56.90 

SKU: DA27291 Kategoria:

Opis

Orga­ni­zer kosme­tycz­ny BEAUTY WHITE z odpor­ne­go plastiku.Wymiary: 30,5 x 19,5 x 13,3 cm.

 

Per­fek­cyj­ny do prze­cho­wy­wa­nia i upo­rząd­ko­wa­nia szmi­nek, lakie­rów do paznok­ci, flu­idu, różu, tuszów do rzęs, kre­dek, pędz­li, ale tak­że naszyj­ni­ków, pier­ścion­ków, bran­so­le­tek, a nawet spi­nek, grze­bie­ni i innych dro­bia­zgów w domu.
Możesz go mieć w łazien­ce lub gdzie­kol­wiek indziej i mieć swo­je rze­czy przej­rzy­ście w zasię­gu wzroku.
17 róż­nej wiel­ko­ści prze­gró­dek, 2 wyj­mo­wa­ne szufladki.