Masujący PAS SIZALOWY, do mycia i masażu GoEco®

18.90 

SKU: DA27062 Kategoria:

Opis

Masu­ją­cy PAS SIZALOWY, do mycia i masa­żu tyl­nych czę­ści cia­ła, na koń­cach uchwy­ty­dla łatwej mani­pu­la­cji. Dłu­gość 70 cm, sze­ro­kość pasa 8 cm.

 

pas siza­lo­wy pobu­dza krą­że­nie krwi i usu­wa mar­twe komór­ki naskór­ka, zanie­czysz­cze­nia i tłuszcz ze skóry.