Długa cienka tarka ze stali nierdzewnej

33.79 

SKU: DA26941 Kategoria:

Opis

Dłu­ga cien­ka tar­ka ze sta­li nie­rdzew­nej, solid­ny pla­sti­ko­wy uchwyt z wykoń­cze­niem antypoślizgowym,gumowa pod­pór­ka na koń­cu zapo­bie­ga­ją­ca zary­so­wa­niu powierzch­ni robo­czej, w kom­ple­cie ochron­na­pla­sti­ko­wa osło­na ostrzy. Dłu­gość cał­ko­wi­ta 39 cm, sze­ro­kość 3,5 cm, dłu­gość tar­ki 22 cm. 

Bar­dzo ostre i odpor­ne ostrze z wyso­kiej jako­ści sta­li nierdzewnej!
ODPOWIEDNIA DO ŚCIERANIA skór­ki cytry­no­wej, gał­ki musz­ka­to­ło­wej, twar­dych serów, cze­ko­la­dy, chrza­nu, czosn­ku, imbi­ru itd….
solid­ny pla­sti­ko­wy uchwyt z powło­ką antypoślizgową
gumo­wa pod­pór­ka na koń­cu prze­ciw zary­so­wa­niu powierzch­ni roboczej
moż­na powiesić

 

w kom­ple­cie ochron­na pla­sti­ko­wa osło­na ostrzy dla bez­piecz­ne­go przechowywania