KULOTOCZ szczypce do kulek, nierdzewna forma do kulek mięsnych i innych

27.90 

SKU: DA26851 Kategoria:

Opis

KULOTOCZ, szczyp­ce do kulek, for­ma ze sta­li nie­rdzew­nej do mię­snych kul.Średnica ok. 4,5 cm, dłu­gość cał­ko­wi­ta 17 cm.

 

łatwo stwo­rzysz mię­sne kule do sosu lub zupy
moż­na je rów­nież wyko­rzy­stać do pie­cze­nia lub przy pro­duk­cji innych okrą­głych prze­ką­sek- kul­ki serowe…

śred­ni­ca kuli ok. 4,5 cm.