2 szt. haczyki nierdzewne, wiszące

12.90 

SKU: DA26632 Kategoria:

Opis

2 szt. nie­rdzew­ne haczy­ki, wiszą­ce. Wymia­ry: 2,5 x 6,5 x 7 cm.

Trzy­ma to pew­nie, a Ty nie musisz nic wrkę­cać ani przy­bi­jać. TYLKO POWIESIĆ! Nic więcej. 🙂

 

pro­sto zawie­sisz je na drzwicz­kach od sza­fy lub drzwiach do pomieszczeń
na drzwiach od sza­fy możesz powie­sić haczyk od zewnętrz­nej lub wewnętrz­nej stro­ny i per­fek­cyj­nie wyko­rzy­stać tak same drzwi do roz­sze­rze­nia miej­sca do przechowywania
moż­na na nich wie­szać szla­fro­ki, ręcz­ni­ki, ścierk albo też kurt­ki czy płaszcze