28 szt. filcowych podkładek pod meble i dekoracje

12.90 

SKU: DA26621 Kategoria:

Opis

28 szt. fil­co­wych pod­kła­dek pod meble i deko­ra­cje, w kwa­dra­to­wym i okrą­głym kształcie(12 okrą­głych, 12 kwa­dra­to­wych mniej­szych i 4 kwa­dra­to­we duże), samoprzylepne.Wymiary: kwa­dra­ty 2,5 x 2,5 cm i 3,7 x 3,7 cm, okrą­głe śred­ni­ca 2,5 cm, gru­bość ok. 3 mm.

 

wyko­rzy­stasz pod nogi sto­łów, krze­seł, pod sza­fy czy komo­dy, ale też pod donicz­ki i róż­ne dekoracje…
łatwy i szyb­ki mon­taż = samoprzylepne!