4 szt. amortyzujące narożniki na rogi mebli, samoprzylepne

18.90 

SKU: DA26612 Kategoria:

Opis

Amor­ty­zu­ją­ce naroż­ni­ki na rogi mebli, samo­przy­lep­ne, ela­stycz­na guma.Wymiary: 4 x 4 x 1,5 cm, wyso­kość kra­wę­dzi przy­le­ga­ją­cej do mebli 1 cm.

Łatwe moco­wa­nie = samoprzylepne!

 

 

Do osło­ny nie­bez­piecz­nych kra­wę­dzi mebli i stołów.