ODDZIELANA DWUSZCZOTKA 2w1 szczotka do czyszczenia i sprzątania

15.37 

SKU: DA26572 Kategoria:

Opis

2w1 szczot­ka do czysz­cze­nia i sprzą­ta­nia, typ żelaz­ko. Wyko­na­na z odpor­ne­go plastiku.Długość ok. 18 cm, sze­ro­kość 6 cm, wyso­kość z uchwy­tem 8,5 cm.
Szcze­gó­ło­we wymia­ry: dłu­gość wło­sia 2,7 cm, wymia­ry dołą­cza­nej szczot­ki dłu­gość 6,5 cm(powierzchnia czysz­czą­ca 4 x 4 x4 cm). Powierzch­nia czysz­czą­ca więk­szej szczot­ki 5,5 x 14 cm.

 

w uchwy­cie odłą­cza­na szczit­ka naroż­na do bar­dziej dokład­ne­go czysz­cze­nia w rogach