Szczotka do czyszczenia i sprzątania, typ żelazko

9.90 

SKU: DA26571 Kategoria:

Opis

Szczot­ka do czysz­cze­nia i sprzą­ta­nia, typ żelaz­ko z prak­tycz­nym uchwy­tem dla wygod­ne­go trzymania.Wykonana z odpor­ne­go pla­sti­ku. Dłu­gość ok. 10,5 cm, sze­ro­kość 4 cm, wyso­kość z uchwy­tem 6,5 cm.Powierzchnia 3×11 cm, dłu­gość wło­sia 1,8 cm.

 

bar­dzo twar­de wło­sie, nada­je się do czysz­cze­nia grub­szych zabrudzeń