129 cm duża miotła z silikonem wokół obwodu dla ochrony mebli

37.90 

SKU: DA26562 Kategoria:

Opis

DUŻA MIO­TŁA­Wy­so­kiej jako­ści wyko­na­nie. Połą­cze­nie sili­ko­nu oraz solid­ne­go plastiku.Wymiary mio­tły 28 x 7 x 8,5 cm, dłu­gość wło­sia 7 cm, dłu­gość kija 119 cm, dłu­gość cał­ko­wi­ta 129 cm!!!

Dłu­gość 129 cm (!!!) dla wygod­ne­go zamia­ta­nia bez zginania!

 

Wokół obwo­du mio­tły sili­kon zapo­bie­ga­ją­cy obi­ja­niu mebli pod­czas sprzątania.