Korkowa tablica z pięcioma pinezkami GoEco®

38.13 

SKU: DA26271 Kategoria:

Opis

Tabli­ca kor­ko­wa w kształ­cie komik­so­wej „bań­ki” z pię­cio­ma pinez­ka­mi do przypinania,z tyłu dwa otwo­ry dla moż­li­wo­ści zawie­sze­nia na ścianie.Wymiary: 44 x 24,5 (z koń­ców­ką 29 cm), gru­bość 0,8 cm.

 

wyko­rzy­stasz w kuch­ni, biu­rze lub poko­ju dziecięcym
na wia­do­mo­ści, zdję­cia, wiso­ków­ki lub wspomnienia