10-elementowy zestaw garnków emaliowanych z pokrywkami

318.89 

SKU: DA25593 Kategoria:

Opis

10- czę­ścio­wy kom­plet ema­lio­wa­nych garn­ków z pokryw­ka­mi. Z moty­wem kwiatowym.Garnki moż­na sto­so­wać na wszyst­kich typach kuche­nek grzew­czych, łącz­nie z indukcyjną.Nadają się do zmywarki.

Ema­lio­wa­ne naczy­nia w kwia­ty roz­we­se­lą każ­dą kuch­nię i wycza­ru­ję w niej tą odpo­wied­nią domo­wą atmosferę.

 

 

Zestaw zawie­ra:

1 x gar­nek z pokryw­ką o obję­to­ści 1500 ml, śred­ni­ca 16 cm x wyso­kość 10,5 cm (z pokryw­ką ok. 15,5 cm)

1 x gar­nek z pokryw­ką o obję­to­ści 2200 ml, śred­ni­ca 18 cm x wyso­kość 11,5 cm (z pokryw­ką ok. 16,5 cm)

1 x gar­nek z pokryw­ką o obję­to­ści 3000 ml, śred­ni­ca 20 cm x wyso­kość 12,5 cm (z pokryw­ką ok. 17,5 cm)

1 x gar­nek z pokryw­ką o obję­to­ści 4000 ml, śred­ni­ca 22 cm x wyso­kość 13 cm (z pokryw­ką ok. 18 cm)

1 x gar­nek z pokryw­ką o obję­to­ści 5000 ml, śred­ni­ca 24 cm x wyso­kość 14 cm (z pokryw­ką ok. 19 cm)