50 SZT. BAMBOO XXL PATYCZKI DO SZASZŁYKÓW, z poszerzonym końcem

7.49 

SKU: DA25201 Kategoria:

Opis

50 SZT. BAMBOO XXL PATYCZKI DO SZASZŁYKÓW z posze­rzo­nym koń­cem uła­twia­ją­cym chwy­ta­nie, z wyso­kiej jakość bam­bu­sa świet­nie nada­ją się:

 

do HAMBURGERÓW

do SOUVLAKÓW, szasz­ły­ków BBQ, gril­lo­wa­nia i pie­cze­nia mięsa

do IMPREZOWYCH SZASZŁYKÓW – warzyw­ne i owocowe

      Dłu­gość jed­ne­go 20 cm, sze­ro­kość 0,4 cm i 0,9 cm.