Duża miotła z teleskopowym kijem, długość do 154 cm!

25.93 

SKU: DA25091 Kategoria:

Opis

Duża mio­tła z kijem tele­sko­po­wym, w gór­nej czę­ści prak­tycz­ny uchwyt do powie­sze­nia. Wyko­na­na z meta­lu i two­rzy­wa sztucznego.
Wymia­ry mio­tły: 32,5 x 5,4 x 11,5 cm; dłu­gość wło­sia: 8,5 cm; wymia­ry kija tele­sko­po­we­go: 80–145 cm; dłu­gość cał­ko­wi­ta 154 cm!