Ekoworek na odchody, z kukurydzy, kompostowalny, GoEco®

15.37 

SKU: DA24611 Kategoria:

Opis

 Eko­wo­rek na odcho­dy, z kuku­ry­dzy- kom­po­sto­wal­ny, 45 szt. Wymia­ry: 20 x 33 cm.
100% KOMPOSTOWALNE WORECZKI!WYPRODUKOWANEKUKURYDZY, nie z plastiku!

 

Eko­wo­recz­ki

wyko­na­ne z kuku­ry­dzy, nie two­rzy­wa sztucznego!
nadruk eko­lo­gicz­ną far­bą z soi;
do 90 dni cał­ko­wi­cie się roz­ło­ży, bez wpły­wu na środowisko;
opa­ko­wa­nie wyko­na­ne jest z papie­ru nada­ją­ce­go się do recyklingu;
pudeł­ko zawie­ra 3 rol­ki po 15 woreczków.

 
Wor­ki mają roz­miar 20 x 33 cm, są moc­ne i wytrzymałe!!!
 

 

moc­ne i nie­prze­pusz­czal­ne, nie gro­zi nie­bez­pie­czeń­stwo przerwania!
roz­miar jed­ne­go wor­ka to 20 x 30 cm;
worecz­ki łatwo ode­rwiesz z rol­ki i użyjesz.