50 szt. EKOSŁOMKI papierowe, do recyklingu i kompostowania

8.05 

SKU: DA24591 Kategoria:

Opis

50 szt. EKOSŁOMKI jed­no­ra­zo­we, papie­ro­we, nada­ją się do recy­klin­gu i kompostowania.
“Nada­ją się do RECYKLINGUKOMPOSTOWANIA!…”
 

 

Jed­no­ra­zo­we papie­ro­we świet­nie zastą­pią nie­eko­lo­gicz­ne pla­sti­ko­we słomki.
Barw­ni­ki sto­so­wa­ne do nadru­ku są spożywcze!
Ide­al­ne roz­wią­za­nie na impre­zy, wese­la, przy­ję­cia uro­dzi­no­we, ale rów­nież do codzien­ne­go użytku.

Dłu­gość 19,5 cm, śred­ni­ca 0,5 cm.