HAUBAR podróżna butelka z miską dla psów

22.68 

SKU: DA24002 Kategoria:

Opis

HAUBAR, podróż­na pla­sti­ko­wa butel­ka z miską dla zwie­rząt, butel­ka posia­da uchwyt z rzepem.
Pojem­ność butel­ki 600 ml, obję­tość gór­nej miski 150 ml.
Wymia­ry butel­ki: wyso­kość z miską ok. 21 cm, śred­ni­ca 6 do 8 cm, śred­ni­ca miski 10 cm.
Łatwe użytkowanie:Ściskając butel­kę deli­kat­nie wyci­śniesz wodę do gór­nej miskii ponow­nie łatwo ją wypu­ścisz uwal­nia­jąc nacisk.