XL Drapak dla kota/legowisko

151.86 

SKU: DA23805 Kategoria:

Opis

XL Dra­pak dla kota / lego­wi­sko w kolo­rze kre­mo­wym, dwu­pię­tro­we z kil­ko­ma miej­sca­mi do odpoczynku.Wykonano z deli­kat­ne­go mikro­plu­szu i sizalu.
Wymia­ry cał­ko­wi­te: 35 x 35 x 122 cm.
“pod­gląd na wyso­ko­ści 122 cm (!!!)…”

mnó­stwo moż­li­wo­ści do zaba­wy i odoczynku
dosko­na­ła widoczność
lego­wi­ska zachę­ca­ją­ce do zwi­ja­nia się w kłębek
trwa­łe połą­cze­nie sizal-plusz