Śrubokręt ręczny 4w1

8.86 

SKU: DA23621 Kategoria:

Opis

PRAKTYCZNY ŚRUBOKRĘT 4W1, 4 róż­ne koń­ców­ki, meta­lo­wy pier­ścień umoż­li­wia dołą­cze­nie do kluczy.
Dłu­gość 6,5 cm (z łań­cusz­kiem 11 cm), śred­ni­ca oko­ło 0,5 mm.
 

śru­bo­kręt z 4 końcowkami

Klucz nasa­do­wy

Pła­ski śrubokręt

Krzy­żo­wy śrubokręt