30 l kosz na śmieci PUSH&STEP

197.88 

SKU: DA23562 Kategoria:

Opis

XL PUSH & STEP 30 lDu­ży kosz na śmie­ci z podwój­nym sys­te­mem otwie­ra­nia- kla­sycz­nie peda­łem i ręcz­nie przy­ci­skiem PUSH.
 

2 spo­so­by otwierania

1. Otwie­ra­nie PEDAŁEM (pod­nie­sie się całe wieko).
2. NACIŚNIĘCIEM przy­ci­sku PUSH (otwo­rzy się gór­na część wieka).

wewnątrz dwa pla­sti­ko­we uchwy­ty dla dys­kret­ne­go przy­trzy­ma­nia wor­ka na śmieci.

 Wyko­na­ny z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Wymia­ry: 29 x 39 x 50 cm.