ŁAPKOMYJKA rozm. M, małe i średnie rasy

42.76 

SKU: DA23171 Kategoria:

Opis

ŁAPKOMYJKA do mycia łap zwie­rząt domo­wych, z mięk­kim sili­ko­no­wym wło­siem dla deli­kat­ne­go mycia łapek, połą­cze­nie pla­sti­ku i silikonu.Rozm. M dla małych i śred­nich ras. Wymia­ry: śred­ni­ca 9 cm x wys. 11 cm, śred­ni­ca wewnętrz­na 7 cm. 

 

Wyj­mo­wa­na wewnętrz­na część sili­ko­no­wa dla łatwe­go czyszczenia
mięk­kie łagod­ne sili­ko­no­we wło­sie do deli­kat­ne­go mycia łap

Do środ­ka brud­ne, na zewnątrz czyste!…”

Łatwe użyt­ko­wa­nie

1) Wlej wodę do ŁAPKOMYJKI (naj­le­piej let­nią dla przy­jem­ne­go poczu­cia Two­je­go zwierzaka)
2) Włóż psią łapę i umyj ją poru­sza­jąc w górę i w dół
3) Następ­nie osusz łap­ki i wylej wodę.
4) GOTOWE