4‑piętrowy regał mobilny

186.79 

SKU: DA23052 Kategoria:

Opis

Mobil­ny 4‑piętrowy regał z głę­bo­ki­mi kosza­mi i gór­ną pokryw­ką, któ­ra może słu­żyć jako półka.Łatwa mani­pu­la­cja dzię­ki 4 kół­kom. Wyko­na­ny z solid­ne­go plastiku.Wymiary: 46 x 37 cm, wyso­kość 92 cm.
 
“W razie potrze­by możesz prze­mie­ścić go tam, gdzie chcesz,dzięki prak­tycz­nym kółkom.…”