Organizer / stojak kuchenny

46.90 

SKU: DA22924 Kategoria:

Opis

Orga­ni­zer / sto­jak do kuch­ni z prak­tycz­nym dozow­ni­kiem na bal­sam do zmy­wa­nia naczyń­lub mydło i miej­scem do prze­cho­wy­wa­nia gąb­ki, połą­cze­nie pla­sti­ku i silikonu.
Wymia­ry: 14,5 x 7 x 20 cm, pojem­ność dozow­ni­ka ok. 380 ml.
Poręcz­ny orga­ni­zer na środ­ki czysz­czą­ce, gąb­ki, szczot­ki i inne potrzeb­ne rzeczy.