Zawieszany organizer, z dwoma przyssawkami

37.90 

SKU: DA22922 Kategoria:

Opis

Przy­czep­ny orga­ni­zer kuchen­ny z dwo­ma przy­ssaw­ka­mi, kom­bi­na­cja pla­sti­ku i sili­ko­nu, prak­tycz­ne otwo­ry do odpły­wu wody.
Wymia­ry: 14,5 x 5,5 x 8,5 cm.
Poręcz­ne przy­bor­ni­ki na deter­gen­ty, gąb­ki, szczot­ki i inne przedmioty.