BARREL zbiornik zapasowy

22.68 

SKU: DA21433 Kategoria:

Opis

BARREL Zapa­so­wy pla­sti­ko­wy zbior­nik na napo­je, kom­pak­to­wy do prze­cho­wy­wa­niai chło­dze­nia w lodów­ce, obję­tość 2,3 l. Śred­ni­ca 13,5 cm x wys. 22 cm.
 
NASZA WSKAZÓWKA: „Zamów wię­cej BECZEK i schła­dzaj je na bie­żą­co w lodówce.…”

kom­pak­to­wy do skła­do­wa­nia i chło­dze­nia w lodówce

moż­na kupić zapa­so­we zbior­ni­ki i wymie­niać dopi­te napo­je na świe­żo schłodzone

ele­men­tem zamknię­cia butel­ki jest zawór bez­pie­czeń­stwa, któ­ry po uży­ciu moż­na zamo­co­wać znowu

obję­tość zbior­ni­ka – 2,3 l