360° Przegubowa SASANKA teleskopowa

37.90 

SKU: DA20871 Kategoria:

Opis

360° SASANKA PRZEGUBOWA, trój­kąt­ny kształt zapew­nia łatwe czysz­cze­nie kątów, w zesta­wie dwie nakład­ki (SASANKA 16 x 15,5 cm oraz MIKROWŁÓKNO ze ŚCIERNYM wykoń­cze­niem 17,5 x 17 cm). Tele­sko­po­wy meta­lo­wy uchwyt o maks. dłu­go­ści do 63 cm do trud­no dostęp­nych miejsc.
Maks. wymia­ry zmon­to­wa­nej: 14 x 12,5 x 74 cm.
 

 

W ZESTAWIE są 2 NAKŁADKI
moż­na sto­so­wać z uchwy­tem lub bez
regu­lo­wa­na dłu­gość cał­ko­wi­ta 50 – 74 cm

 

łatwe czysz­cze­nie naroż­ni­ków i trud­no dostęp­nych miejsc

ide­al­na do okien i sprzą­ta­nia całe­go mieszkania