ELASTYCZNY PAS SPORTOWY, z dwiema kieszeniami na suwak

10.15 

SKU: DA20821 Kategoria:

Opis

ELASTYCZNY PAS SPORTOWY z dwie­ma kie­sze­nia­mi na suwak, np. na tele­fon, klu­cze i inne dro­bia­zgi, poręcz­ny i bar­dzo lek­ki. W roz­mia­rach: 1 (68−88 cm), 2 (74−94 cm), 3 (86−106 cm).Materiał: 95% poly­ester, 5% spandex.

 

3 ROZMIARY DLA PAŃPANÓW

 

Lek­ki, ela­stycz­ny i roz­cią­gli­wy pas, któ­ry nie uci­ska pod­czas ruchu i moż­na go nosić rów­nież pod kurt­ką na róż­ne drobiazgi.
Ide­al­ny do jaz­dy na rowe­rze, hulaj­no­dze, łyż­wo­rol­kach, bie­ga­nia, let­nich wędró­wek i podróżowania.
Dwie kie­sze­nie zapi­na­ne na suwak, któ­re wyko­rzy­stasz na tele­fon, klu­cze, chu­s­tecz­ki, mone­ty … i inne drob­ne rzeczy.