4‑piętrowy narożny regał mobilny

94.90 

SKU: DA20651 Kategoria:

Opis

4‑piętrowy naroż­ny regał mobil­ny z 3 pla­sti­ko­wy­mi kół­ka­mi dla łatwej mani­pu­la­cji i przewożenia.Z solid­ne­go pla­sti­ku, 52 x 37 x 95,5 cm.

 

Ide­al­ny na akce­so­ria kosme­tycz­ne, środ­ki do sprzą­ta­nia, pra­nia lub czysz­cze­nia, ale tak­że na przy­pra­wy, aro­ma­ty, ole­je, butelki…
W zależ­no­ści od potrze­by możesz prze­mie­ścić, dzię­ki prak­tycz­nym kółeczkom.