XL DRUCIAK do naczyń, metalowy

5.49 

SKU: DA20442 Kategoria:

Opis

XL Wymien­ny meta­lo­wy dru­ciak do naczyńz prak­tycz­nym pla­sti­ko­wym uchwy­tem dla lep­szej manipulacji.
Moż­na doku­pić nowe koń­ców­ki wymien­ne pod kodem DA20443.
Śred­ni­ca dru­cia­ka 10 cm, wyso­kość 3 cm, wyso­kość z uchwy­tem 6,5 cm.