DWUPIĘTROWY SILIBOX

22.68 

SKU: DA19862 Kategoria:

Opis

DWUPIĘTROWY SILIBOX 700 ml  + 600 ml Ze skła­da­nym widel­cem i prak­tycz­ną prze­zro­czy­stą pokryw­ką z sili­ko­no­wą uszczel­kąi dwo­ma zamy­ka­ny­mi klip­sa­mi do mocowania.
Wyko­na­ny z moc­ne­go two­rzy­wa sztucznego.
Nada­je się do zmy­war­ki, mikro­fa­lów­ki (bez pokryw­ki) oraz lodów­ki i zamrażarki.
Wymia­ry cał­ko­wi­te: 17 x 12 x 12 cm,długość roz­ło­żo­ne­go widel­ca 13,5 cm.