12 delikatnych klamerek do prania

12.90 

SKU: DA19792 Kategoria:

Opis

12 szt. deli­kat­nych kla­me­rek do pra­nia w kolo­rze zielonym.
Dol­na pla­stycz­nie ukształ­to­wa­na część spi­na­czy opa­trzo­na jest sili­ko­nem soft touch dla zapew­nie­nia mak­sy­mal­nej dba­ło­ści o pra­nie. Dzię­ki meta­lo­wym sprę­ży­nom kla­mer­ka pew­nie trzy­ma odzież.
Dłu­gość ok. 7 cm.