24 klamerki do prania w praktycznym koszyczku

25.93 

SKU: DA19791 Kategoria:

Opis

24 szr. kla­me­rek do pra­nia w prak­tycz­nym koszyczku.
“na koszycz­ku prak­tycz­ny haczyk do powie­sze­nia na sznurku…”
Dol­na pla­stycz­nie ukształ­to­wa­na część spi­na­czy opa­trzo­na jest sili­ko­nem soft touch­dla zapew­nie­nia mak­sy­mal­nej dba­ło­ści o pranie.Dzięki meta­lo­wym sprę­ży­nom kla­mer­ka pew­nie trzy­ma odzież.
Dłu­gość kla­mer­ki ok. 8 cm, wymia­ry koszycz­ka oko­ło 24 x 10,5 x 11 cm.