Szczotka WC

56.90 

SKU: DA19615 Kategoria:

Opis

Wol­no­sto­ją­ca szczot­ka WC w sty­lo­wym sto­ja­ku, dodat­ko­wo wymien­na gło­wi­ca GRATIS.Wykonana z moc­ne­go plastiku.
Sto­jak: maks. śred­ni­ca 13,5 cm, śred­ni­ca otwo­ru 7 cm, wys. 12,5 cm. Szczot­ka: śred­ni­ca 6 cm, wys. 36 cm. Wyso­kość cał­ko­wi­ta 38 cm.