PAS ZABEZPIECZAJĄCY krawędzie mebli, długość 2 m

19.75 

SKU: DA17491 Kategoria:

Opis

PAS OCHRONNY, dłu­gość 2 m (!!!), mate­riał: 100% NBR.Łatwe moco­wa­nie na taśmę dwu­stron­ną (w zestawie).Poszczególne czę­ści moż­na pięk­nie łączyć kolo­ra­mi, a tak­że łatwo skra­cać w razie potrzeby.Wysokość każ­dej kra­wę­dzi przy­le­ga­ją­cej do mebli wyno­si 25 mm. Pio­no­wa i pozioma.