Papierośnica

7.49 

SKU: DA16992 Kategoria:

Opis

Solid­ne pla­sti­ko­we etui na pacz­kę papie­ro­sów, auto­ma­tycz­ne otwie­ra­nie jed­ną ręką.Można wyko­rzy­stać je rów­nież jako moc­ny fute­rał do siat­ki czy toreb­ki na plastry,drobne mone­ty, gumy do żucia, cukier­ki, spin­ki lub gum­ki do wło­sów i inne drobiazgi…
 
“Auto­ma­tycz­ne otwie­ra­nie jed­ną ręką…”
 
Wymia­ry zewnętrz­ne: 63 x 30 x 98 mm.Wymiary wewnętrz­ne: 58 x 25 x 93 mm.