LODÓWKOBOX 2‑piętrowy pojemnik na żywność

27.47 

SKU: DA16652 Kategoria:

Opis

LODÓWKOBOX 2‑PIĘTROWY POJEMNIK na żyw­ność z moc­ne­go plastiku,do schlud­ne­go prze­cho­wy­wa­nia (NIE TYLKO) w lodówce.
Wymia­ry: obję­tość 2 x 1300 ml; 31,5 x 12 x 11 cm, (wymia­ry jed­ne­go pię­tra: 30,5 x 11,5 x 5,3 cm).
Wyko­na­ny z moc­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Box nada­je się do zmywarki,kuchenki mikro­fa­lo­wej, zamra­żar­ki i lodów­ki. Poje­dyn­cze pię­tra moż­na odpi­nać lub dodawać.
Odpo­wied­nie na sery, kieł­ba­sy, szyn­ki, bagietki…