LODÓWKOBOX 1‑piętrowy pojemnik na żywność

18.90 

SKU: DA16651 Kategoria:

Opis

LODÓWKOBOX 1‑PIĘTROWY POJEMNIK na żyw­ność z moc­ne­go plastiku,do schlud­ne­go prze­cho­wy­wa­nia (NIE TYLKO) w lodówce.
Wymia­ry: obję­tość 1 x 1300 ml; 31,5 x 12 x 6 cm.
Wyko­na­ny z moc­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Box nada­je się do zmy­war­ki, kuchen­ki mikro­fa­lo­wej, zamra­żar­ki i lodówki.
Odpo­wied­ni na sery, kieł­ba­sy, szyn­ki, bagietki…