XL Składana dwupoziomowa suszarka, na pranie, grzyby, owoce i zioła

24.38 

SKU: DA15231 Kategoria:

Opis

XL SKŁADANA SUSZARKA, duża, wiszą­ca, dwu­po­zio­mo­wa, uni­wer­sal­na suszar­ka z odpi­na­ną spodnią czę­ścią. Haczyk umoż­li­wia zawie­sze­nie jej na sznur­ku do pra­nia lub jakim­kol­wiek prę­cie. NA PRANIE, ZIOŁA, GRZYBY
 

 

Może być sto­so­wa­na do susze­nia owo­ców, grzy­bów, ziół, kwia­tów lub natu­ral­nych dekoracji .….

 
 

 

Uni­wer­sal­na suszar­ka na swe­try i dzianiny.
Możesz wysu­szyć kil­ka sztuk odzie­ży na raz.
Prak­tycz­na, wzmoc­nio­na kra­wędź zapew­nia, że pra­nie nie wypad­nie pod­czas suszenia.

 Śred­ni­ca roz­ło­żo­nej 60 cm (zło­żo­na śred­ni­ca 23 cm, wyso­kość 3 cm).