PĘSETA skośna ze stali nierdzewnej

9.90 

SKU: DA15007 Kategoria:

Opis

Pozbądź się nie­chcia­ne­go owło­sie­nia w cią­gu chwi­li. Sko­śna kon­struk­cjau­moż­li­wi Ci łatwe chwy­ce­nie wło­sa oraz jego szyb­kie i pra­wie bez­bo­le­sne usunięcie.I możesz wybrać ten odpo­wied­ni kolor zgod­nie ze swo­im gustem czy nastrojem.