Drewniany pojemnik, w kształcie serca

56.90 

SKU: DA14711 Kategoria:

Opis

Masz dożo dro­bia­zgów w domu? 
Wyko­rzy­staj pojem­nik w kształ­cie ser­ca z klap­ką, pod szyb­ką znaj­du­ją się deko­ra­cyj­ne przy­bo­ry do szycia.
Drew­nia­ny pojem­nik w kształ­cie ser­ca z klap­ką, w gór­nej czę­ści pod szkłem znaj­du­ją się ozdob­ne przy­bo­ry do szy­cia. Wymia­ry: 16 x 15 x 6 cm. Wnę­trze: 14,5 x 13 x 4 cm
Świet­ny pomysł na pre­zent dla osób któ­re lubią szyć.
Przy­da się w każ­dym domu jako miej­sce na drobiazgi.