Ściskacz do rąk, z regulacją

27.90 

SKU: DA10761 Kategoria:

Opis

Chcesz wzmoc­nić mię­śnie pal­ców, nad­garst­ka i przedramion?
Ści­skacz fit­ness z licz­ni­kiem słu­ży do wzmac­nia­nia mię­śni pal­ców, nad­garst­ka i przed­ra­mion. Jest wypo­sa­żo­ny w ergo­no­micz­ny uchwyt co zapew­nia dobrą przy­czep­ność i lep­szy chwyt. Ćwi­cze­nie ze sprę­ży­ną zapew­nia szyb­kie efek­ty. Możesz regu­lo­wać siłę opo­ru od 10 do 40 kg (22 – 88 funtów)
Urzą­dze­nie pozwa­la na codzien­ny tre­ning, nie­ko­niecz­nie w domu.
Wyko­na­ne z moc­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Wymia­ry: 9,5 x 2 cm, 14,5 cm
Ergo­no­micz­ny uchwyt umoż­li­wia codzien­ny tre­ning pal­ców i nadgrastka.