ZIOŁOSEKATOR nożyczki do ziół z 5 ostrzami, + CZYŚCIK + NAKŁADKA OCHRONNA 2w1

27.90 

SKU: DA10037 Kategoria:

Opis

ZIOŁOSEKATOR nożycz­ki do ziół z 5 ostrza­mi + czy­ścik + osło­na zabez­pie­cza­ją­ca 2w1.
Wyko­na­ne z pierw­szo­rzęd­nej jako­ści sta­li nie­rdzew­nej i wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucznego,komfortowy uchwyt z anty­po­śli­zgo­wym wykoń­cze­niem dla bez­piecz­ne­go użytkowania.
Wymia­ry: dł. 21 cm x dł. ostrzy 11,5 cm.