Pierwszorzędne wypełnienie poduszki, kulkowe puste włókno, 500g (!)

37.90 

SKU: DA0682 Kategoria:

Opis

PODUSZKA WEWNĘTRZNA, wypeł­nie­nie podusz­ki 45 x 45 cm, kulecz­ko­we puste włók­no ok. 500 g, poszew­ka ze 100% bawełny

Wypeł­nie­nie wewnętrz­ne kulecz­ki z puste­go włókna

głów­ną zale­tą jest to, że nawet po wypra­niu utrzy­mu­je swój kształt i nie ugnia­ta się.
Waga wypeł­nie­nia ok. 500 g!!! (kon­ku­ren­cja daje maks. 300 g).
Dzię­ki wypeł­nie­niu 500 g podusz­ki będą pięk­nie peł­ne i puszy­ste. Zacho­wa­ją kształt.

KULECZKOWE WYPEŁNIENIE PO WYPRANIU UTRZYMUJE KSZTAŁT ORAZ NIE UGNIATA SIĘ!

 

Poszew­ka z wyso­kiej jako­ści bia­łej baweł­ny umoż­li­wia ponow­ne pra­nie (w odróż­nie­niu od pokrow­ców z włókniny).