Pochłaniacz ZAPACHÓWWILGOCI z obuwia

27.90 

SKU: DA0297 Kategoria:

Opis

 

Pochła­niacz ZAPACHÓW oraz WILGOCI z obuwia

Usu­wa­nie nie­przy­jem­ne zapa­chy z butów, któ­re nie były przez dłuż­szy czas noszone.
To orga­nicz­ny pro­dukt, któ­ry jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny i antyalergiczny.
Może być sto­so­wa­ny tak­że w obu­wiu spor­to­wym, butach nar­ciar­skich, ręka­wi­cach oraz plecakach.

Łatwe użyt­ko­wa­nie:

usuń folię ochron­ną i umie­ścić worecz­ki w obuwiu
pozo­staw do momen­tu ponow­ne­go zało­że­nia butów
potem umieść nowe woreczki