Zestaw podarunkowy KIKISTAR®

27.90 

SKU: CP0304 Kategoria:

Opis

Zestaw upo­min­ko­wy KIKISTAR
1x Piór­nik bal­lo­on KIKISTAR®, dwu­pię­tro­wy- wyście­ła­ny, z gumo­wy­mi uchwy­ta­mi, któ­re dopa­su­ją do każ­de­go dłu­go­pi­su. Zapi­na­nie na suwaki.
1. pię­tro: ma 18 pęte­lek na kred­ki czy markery2. pię­tro: ma 4 pętel­ki na dłu­go­pi­sy i ołów­ki + 2 więk­sze pętel­ki na gum­ki lub tem­pe­rów­kę oraz 2 szer­sze pętel­ki na linij­ki czy nożyczki.Dostarczamy bez wypo­sa­że­nia. Wymia­ry cał­ko­wi­te: 13 x 4,5 x 20 cm.
1x 10 szt. gru­be FIXOFFKY, dłu­ga żywot­ność, peł­ne kolo­ry. Gru­be, trój­kąt­ne pisa­ki, dłu­gość: 14 cm, śred­ni­ca 1,4 cm, wymia­ry opa­ko­wa­nia: 14,5 x 14,5 cm. Do szko­ły i do przed­szko­la albo do ryso­wa­nia w domu.
1x Czysz­czą­cy żel do rąk, 70 % alko­ho­lu, 100 ml, hand­GEL BACILEX® ultra­HY­GIE­NE+. Czysz­czą­cy żel do rąk HANDGEL BACILEX® ULTRAHYGIENE+ zawie­ra 70 % alko­ho­lu, 100 ml., o PRZYJEMNYM, dam­skim zapa­chu: owo­co­wy, z tona­mi wani­lii, drzew­ny, damski.
1x Uni­wer­sal­ne etui, KIKISTAR, na tele­fon i doku­men­ty. UNIWERSALNY FUTERAŁ KIKISTAR® na tele­fon, doku­men­ty i inne dro­bia­zgi, z eko­skó­ry. Zamy­ka­nie na nap. W kom­ple­cie odpi­na­ny uchwyt (ok 47 cm). Wymia­ry: 10,5 x v 16 cm.
1x duża papie­ro­wa tor­ba pre­zen­to­wa ddo zapa­ko­wa­nia kompletu.