1 szt. Duża koperta wysyłkowa „foliopak”, z paskiem samoprzylepnym

1.37 

SKU: AA4270 Kategoria:

Opis

Wymia­ry: 44,5 x 54,5 cm + 4,5 cm klap­ka przylepna.

 

DUŻA KOPERTA WYSYŁKOWA XL z nadrukiem 

ela­stycz­na przy pakowaniu;
moż­na na niej łatwo przy­kle­ić ety­kie­tę adresową;
zapew­ni Two­jej prze­sył­ce ochro­nę przed wil­go­cią, zabru­dze­nia­mi i kurzem.

 

Zawie­ra prak­tycz­ny samo­przy­lep­ny pasek

koper­ta wysył­ko­wa posia­da samo­przy­lep­ny pasek / taśmę kle­ją­cą dla jej łatwe­go zamykania;
po zale­pie­niu nie moż­na jej otwo­rzyć bez uszkodzenia;
po pro­stu usuń ten pasek ochron­ny i bez­piecz­nie zamknij worek.