Notatnik/notes Dedra FC styl A5 odpowiedni do zapisywania zamówień, 50 arkuszy

6.09 

SKU: AA02282 Kategoria:

Opis

Posłu­ży Ci jako note­sik, „książ­ka do zama­wia­nia” lub notat­nik na pomy­sły. Zmie­ści się do każ­dej toreb­ki lub siat­ki- wygod­ny for­mat A5 (148 × 210 mm).Okładka blo­ku jest inspi­ro­wa­na logiem FC.
Na każ­dej stro­nie znaj­dziesz pole do wypeł­nie­nia nazwy notat­ki, dnia tygo­dnia i pole na datę.